9/30/2014

Kvanttiteoria esittää että tietoisuus siirtyy toiseen todellisuuteen kuolemassa. Dr. Robert Lanza.


Kirja joka kantaa nimeä "Biosentrismi: Kuinka elämä ja tietoisuus ovat avaimia ymmärtääksemme universumin luonnetta" on saanut internetin kuohumaan koska se sisältää huomion että elämä ei lopu siihen kun ruumis kuolee ja että se voi jatkua loputtomiin. Kirjan kirjoittaja tiedemies Dr. Robert Lanza, joka on äänestetty kolmanneksi merkittävimmäksi tiedemieheksi elossa NY Timesissä, ei epäile ollenkaan tätä mahdollisuutta.

Ajan ja tilan taakse

Lanza on expertti regeneratiivisen lääketieteen alalla ja tieteellinen ohjaaja Advanced Cell Technology yhtiössä  Ennen sitä hänet tunnettiin tutkimuksistaan kantasolujen parissa ja hän oli myös kuuluisa useista onnistuneista kokeista uhanalaisten eläimien kloonaamisessa. Mutta tiedemies tutustui lähemmin fysiikkaan, kvanttimekaniikkaan ja astrofysiikkaan. Tuo rajahtävä yhdstelmä on synnyttänyt uuden teorian biosentrismistä, jota professori on jakanut siitä lähtien. Biosentrismi opettaa että elämä ja tietoisuus ovat keskeisiä universumille. Tietoisuus kehittää materialistisen universumin, eikä toisinpäin.

Lanza osoittaa että universumin rakennelma itsessään, lait, voimat ja universumin pysyvyydet näyttävät olevan hienovaraisesti säädetty elämää varten, vihjaten että tietoisuus oli olemassa ennen materiaa. Hän väittää myös että tila ja aika eivät ole objekteja tai asioita vaan enemmänkin meidän eläimellisen tietoisuutemme välineitä. Lanza sanoo että me kannamme tilaa ja aikaa mukanamme kuten "kilpikonnat koteloaan", tarkoittaen että kun kotelo otetaan pois (tila ja aika) me olemme olemassa edelleen.

Teoria ehdottaa että tietoisuuden kuolemaa ei kerta kaikkiaan ole olemassa. Se on olemassa vain ajatuksena koska ihmiset mieltävät itsensä ruumiikseen. He ajattelevat että kun ruumis katoaa ennemmin tai myöhemmin ja että heidän tietoisuutensa katoaa myös. Jos keho kehittää tietoisuuden, tietoisuus kuolee myös silloin kun keho kuolee. Mutta jos keho vastaanottaa tietoisuuden samalla tavalla kuin kaapeliboksi vastaanottaa satelliittisignaaleja, niin tietenkään tietoisuus ei lopu fyysisen kuljetusvälineen kuolemaan. Itseasiassa, tietoisuus on olemassa ajan ja tilan ulkopuolella. Se on mahdollista olla missä tahansa: Ihmiskehossa tai sen ulkopuolella. Toisin sanoen se on ei-paikallinen, samassa mielessä kuin kvanttiobjektit ovat ei paikallisia.

Lanza uskoo myös että monia universumeja voi olla olemassa samaan aikaan. Yhdessä universumissa ruumis voi olla kuollut. Ja toisessa se jatkaa yhä olemistaan imien tietoisuutta joka siirtyi tähän universumiin. Tämä tarkoittaa sitä että kuollut persoona, vaeltaessaan läpi saman tunnelin ei päädy helvettiin tai taivaaseen, vaan samankaltaiseen maailmaan jossa hän kerran eli mutta tällä kertaa elossa. Ja niin edelleen, loputtomasti. Se on kuin kosmista tuonpuoleista venäläistä (maatuska) nukke efektiä.


Useita maailmoja

Tämä toivoa antava, mutta erittäin kontroversaali Lanzan teoria on saanut paljon tukijoita, ei ainoastaan kuolevaisia jotka haluavat elää loputtomasti, vaan myös joitain hyvin tunnettuja tiedemiehiä. He ovat fyysikkoja ja astrofyysikkoja jotka ovat samaa mieltä useiden eri maailmojen olemassaolosta ja jotka ehdottavat mahdollisuutta useiden universumien olemassaolosta. Multiverse (multi-universumi) on niin kutsuttu tieteellinen konsepti jota he puolustavat. He uskovat että sellaisia fysiikan lakeja ei ole olemassa jotka voisivat estää useiden eri rinnakkaisien maailmojen olemassaolon.

Ensimmäinen oli sci-fi kirjailija H.G Wells joka väitti tälläistä vuoden 1895 tarinassaan "Ovi seinässä". Ja 62 vuoden jälkeen tuota ideaa kehitti Dr. Hugh Everett gradussaan Princetonin Yliopistossa. Se sisältää idean siitä että millä tahansa annetulla hetkellä universumi jakautuu useisiin samankaltaisiin ilmentymiin ja seuraavassa hetkessä nämä vastasyntyneet universumit jakautuvat samalla tavalla. Joissain näissä maailmoissa saatat olla läsnä, luet tätä artikkelia yhdessä, ja katsot teeveetä toisessa. Laukaiseva tekijä näille jakautuville maailmoille ovat tekomme, selittää Everett. Jos teemme jonkinlaisia valintoja, välittömästi yksi universumi jakautuu kahteen eri versioon mahdollisesta lopputuloksesta.


Vuonna 1980 Andrei Linde, tiedemies Lebedevsin Fysiikan Instituutista kehitti teorian useista universumeista. Hän on nykyisin Stanfordin Yliopiston professori. Linde selittää: Tila pitää sisällään useita paisuvia alueita, jotka antaa nousun samankaltaisille alueille ja ne taas vuorostaan tuottavat alueita vielä suuremmissa määrin ja niin edelleen, loputtomiin. Universumissa ne ovat erossa toisistaan, ne eivät ole tietoisia toistensa olemassaolosta mutta ne edustavat osia samasta fyysisestä universumista. Se fakta että meidän universumimme ei ole yksin on tuettu datalla jota on saatu Planck avaruusteleskoopilla. Käyttäen tuota dataa, tiedemiehet ovat rakentaneet kaikista tarkimman kartan mikroaalto taustasäteilystä, niin kutsutusta kosmisesta taustalla olevasta jäännös-säteilystä, joka on jäänyt olemaan meidän universumimme alusta asti.

He löysivät myös sen että universumilla on paljon mustia syvennyksiä joidenkin reikien ja aukkojen edustamina. Teoreettinen fyysikko Laura Mersini-Houghton North Carolina Universitystä kollegoineen väittävät: Poikkeavuudet mikroaalto taustassa ovat olemassa sen faktan vuoksi että meidän universumiimme vaikuttavat toiset lähellä olemassa olevat universumit. Reiät ja aukot ovat suoraa tulosta siitä että naapuri universumit hyökkäävät meitä kohtaan. 

Sielu

Joten, on paljon paikkoja tai toisia universumeita joihin sielumme voi siirtyä kuoleman jälkeen neo-biosentrismin teorian mukaan. Mutta onko sielu olemassa? Onko yhtä ainutta tieteellistä teoriaa tietoisuudesta joka sisältäisi moisen väitteen? Dr. Stuart Hameroffin mukaan kuoleman läheinen rajatilakokemus tapahtuu kun kvantti-informaatio joka asuttaa hermojärjestelmää jättää kehon ja hajoaa universumiin. Päinvastoin kuin materialistiset selitykset tietoisuudesta, Dr. Hameroff tarjoaa vaihtoehtoisen selityksen tietoisuudesta joka kenties viehättää kumpaakin, niin rationaalista mieltä kuin henkilökohtaista intuitiota.
 

Tietoisuus asustaa Stuartin ja brittiläisen fyysikon Sir Roger Penrosen mukaan aivosolujen mikroputkissa jotka ovat pääalueita kvanttiprosessoinnissa. Kuoleman hetkellä tämä informaatio vapautetaan kehostasi, tarkoittaen että tietoisuutesi menee sen mukana. He ovat väittäneet että meidän kokemuksemme tietoisuudesta johtuu kvanttipainovoiman vaikutuksista näissä putkissa ( a theory which they dubbed orchestrated objective reduction (Orch-OR).) Tietoisuus tai edes proto-tietoisuus on heidän teoriansa mukaan perustavanlaatuista universumin omaisuutta, joka on paikalla jopa ensimmäisellä universumin hetkellä, alkuräjähdyksen hetkellä. "Yhdessä kaavassa proto-tietoisuus kokemus on fyysisen todellisuuden perusomaisuutta joka on kvanttiprosessin saatavilla joka liittyy aivojen toimintaan." Meidän sielumme on tosiasiassa koostettu universumin hyvin perustavanlaatuisesta kudoksesta ja saattavat olleet olla olemassa aikojen alusta lähtien. Meidän aivomme on vain vastaanottimia ja säätäjiä proto-tietoisuudelle joka on olennainen osa kudosta jota aika-tila ovat. Joten onko osa sinun tietoisuudestasi ei materialistinen ja jatkaa elämää sinun fyysisen kuolemasi jälkeen?

 

Dr. Hameroff kertoi tiedekanavan Madonreiän läpi dokumentissa: "Sanotaan että sydän lakkaa lyömästä, veri lakkaa virtaamasta, mikroputket menettävät kvanttitilansa. Kvanttitieto mikroputkissa ei ole tuhoutunut, se ei voi tuhoutua, se vain jakaantuu ja hajoaa universumiin." Robert Lanza lisäisi tähän että se ei ole olemassa vain universumissa, se on olemassa ehkäpä myös toisessa universumissa.

 

Jos potilas on elvytetty ja saatu takaisin eloon, kvanttiinformaatio voi mennä takaisin mikroputkiin ja potilas sanoo: "Minulla oli rajatilakokemus". Hän lisää: "Jos heitä ei olisi saatu elvytettyä ja potilas kuolisi on mahdollista että tämä kvantti-informaatio voi olla olemassa kehon ulkopuolella, ehkä ikuisesti, sieluna." Tämä selostus kvanttitietoisuudesta selittää asiat kuten kuoleman läheiset rajatilakokemukset, astraaliprojektion, kehon ulkopuoliset kokemukset ja jopa reinkarnaation ilman että täytyy nojata mihinkään uskonnolliseen ideologiaan. Sinun tietoisuutesi energia potentiaalisesti kierrättyy takaisin toiseen kehoon jossain kohtaa ja sillä välin se on olemassa fyysisen kehon ulkopuolella jollain todellisuuden tasolla ja mahdollisesti toisessa universumissa.

 

Lähde

 

TYKKÄÄ FACEBOOKISSA 

9/12/2014

"Ladies and gentlemen I present you, Prime Minister of Finland."


Asiallinen ulkomaalainen kommenttilainaus: "I think Finland's a pretty badass country, but what the hell are you guys doing electing vampires as your leaders?"